„Еразъм+“КД 1 „Екологията и ИКТ в модерния педагогически процес”

Приключи успешно нашият проект по КД 1 „Екологията и ИКТ в модерния педагогически процес”. Постигнахме всички поставени цели за повишаване качеството на преподаване и подобряване на обучението чрез използване на нови методологии. Обучителните курсове отговориха на нашия стремеж към отворено и гъвкаво обучение, към развиване на познавателната и творческа активност, както и към подобряване на чуждоезиковата компетентност и усъвършенстване на знанията ни за различни ИКТ технологии и прилагането им в преподаването. . Участието ни в различни практически дейности в и чрез природата ни обогати и ни показа неоспоримите ползи от обучението но открито. Крайната ни цел бе постигната – предлагане на модерна педагогическа услуга с баланс между дигиталните и природните ресурси.