ПРОЕКТ ERASMUS+KA 229, Strategic Partnership

CREATING A LEARNING LOVE

KA 229, Strategic Partnership Project

Договор  №  2019-1-ЕS01-KA229-063998_4

01.09.2019 г. – 01.09.2022 г.

Изследванията на детското развитие през десетилетията, както и съвременната невронаука ясно показват, че малките деца се учат най-добре, когато са активни. Това означава, че те могат да пипат с ръце, да общуват с други деца и възрастни, да се движат, да творят, да играят. Да играеш е забавно; да играеш и да учиш е още по-забавно.

Животът на хората става все по-неподвижен поради технологичното развитие на обществото. Една от възрастовите групи, повлияна от този начин на живот, са децата. Движението е много важно за физическото им развитие. Играта преодолява тази неподвижност и има жизненоважна роля в развитието на децата.

Играта е най-естествената среда за учене. Партньорските училища се нуждаят от цялостен, международен и устойчив план за развитие, за да предоставят повече възможности за игра на своите ученици по време на извънкласните дейности.