За нас

ДГ „Латинка“ е слънчев рай за децата на Шумен. В 5 групи, над 120 деца растат, учат и се възпитават под грижите на висококвалифициран педагогически екип. В своята дейност учителите на ДГ „Латинка“ са поставили акцент върху индивидуализирането на опита на децата, което позволява те да се развиват съобразно собствения си темп.
В ДГ „Латинка“ децата получават начални познания по английски език, учат се на хармоничен живот с природата в часовете по екологично възпитание. Сродяват се с духа на най-добрите български традиции чрез участието си в групите за народни танци.
ДГ „Латинка“ активно участва в обществения живот на Шумен и заема важно място в него с участията си в конкурси, изложби, конференции и семинари.