Детска градина „Латинка“

В следващите седмици децата ще играят и научат много за емоциите – как да ги разпознават в себе си и в другите и как да…
Кандидатстването за прием в детските градини в Шумен ще започне на 29 март 2021 г. От 10.01 часа на тази дата електронната система за подаване…
Приключи успешно нашият проект по КД 1 „Екологията и ИКТ в модерния педагогически процес”. Постигнахме всички поставени цели за повишаване качеството на преподаване и подобряване…