Детска градина „Латинка“

Приключи успешно нашият проект по КД 1 „Екологията и ИКТ в модерния педагогически процес”. Постигнахме всички поставени цели за повишаване качеството на преподаване и подобряване…
Съобщение №1   [..]