Детска градина „Латинка“

В следващите седмици децата ще играят и научат много за емоциите – как да ги разпознават в себе си и в другите и как да…
http://callerasmus.com/             СЕПТЕМВРИ 2019 г. – СЕПТЕМВРИ 2022 г. ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: CEIP Mª LUISA CAÑAS,  SPAIN Adnan Menderes Ortaokulu,  TURKEY JUDG Detska Radost,   THE REPUBLIC…
Приключи успешно нашият проект по КД 1 „Екологията и ИКТ в модерния педагогически процес”. Постигнахме всички поставени цели за повишаване качеството на преподаване и подобряване…